Bygmarken er et bo- og aktivitetstilbud, hvor vi leverer en helhedsindsats til borgerne. Bygmarken ligger i udkanten af Hedensted tæt på natur og med særligt tilrettelagte stier i have. Der er kort afsted til både indkøbsmuligheder og offentlig transport i Hedensted.

Om tilbuddet

Bygmarken er et specialiseret helhedstilbud til voksne mennesker med udviklingshandicap i varierende grad og en række tillægsdiagnoser inden for såvel psykiatri som somatik.

Der er 15 lejligheder på Bygmarken, som er delt i to hus med 7 lejligheder i det ene hus og 8 lejligheder i det andet hus. Hvert hus deler en fællesstue og køkken.

Alle lejlighederne er to-rums boliger med eget bad og toilet. Der er et te-køkken i alle lejligheder samt egen terrasse, som er skærmet.

Bygmarken har desuden et fælleshus med lokaler til de forskellige daglige aktiviteter som er en del af borgerens dagtilbud, samt en stor sal som bliver brugt til fælles aktiviteter som fester, gudstjenester, musik og lignende.

Målgruppe

Bygmarken er et tilbud til voksne mennesker med udviklingshandicap i varierende grad.

Derudover har borgerne også en række andre problemstillinger, som kan være af både psykiatrisk, organisk og social karakter. De fleste borgere har endvidere haft svære opvækstbetingelser, hvoraf en stor del har udviklet adfærdsproblematikker.

Flere af borgerne kan udvikle demens, som på grund af deres udviklingshandicap og øvrige problemstillinger, bliver svært håndterbare for dem selv og omgivelserne.

På Bygmarken er vi specialiseret i at levere indsatser til borgere med et meget lavt kognitivt funktionsniveau ofte i kombinationer med kan være fysiske funktionsnedsættelser. Borgerne kan have begrænset eller intet sprog, og andre problemstillinger af psykiatrisk karakter som fx autisme, demens eller andet.

Der er ofte behov for en massiv specialiseret indsats, som er målrettet den enkeltes udfordringer og udvikling.

Fakta

Antal pladser: 14

Paragraf: Alm.bl. §105 og støtte efter SEL §83-87

Tilbuddet er døgndækket

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen side 4-6 findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Bygmarken

Rugmarken 3-7
8722 Hedensted

Tlf.: +45 2932 3797
Mail til Bygmarken

Tilbudsleder

Jimmy Riberholt
Tlf.: +45 2728 2572

Afdelingsleder

Luise Nanna Stærk
Tlf.: +45 2913 5874

Matchning og visitation

Matchningskonsulent

Helle Vang Appelby
Tlf.: +45 6135 0507

Anmod om et tilbud