Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er Region Midtjyllands samlede tilbud til voksne med udviklingshæmning med afdelinger fem forskellige steder i regionen. 

Læs mere om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Til sagsbehandlere

 
Takster  Anmodningsmodul

Rammeaftale  Kontakt

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Har du tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte funktionsledelsen på din pårørendes afdeling og aftale nærmere. Se telefonnumre på funktionslederne på kontaktsiden.  

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk

Følg os på LinkedIn

Vejviser til LinkedIn

banner_corona.png