Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er Region Midtjyllands samlede tilbud til voksne med udviklingshæmning med afdelinger fem forskellige steder i regionen. 

Læs mere om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Til sagsbehandlere

 
Takster  Anmodningsmodul

Rammeaftale  Kontakt

Lines rapport.jpg

Ny rapport fra Specialområde Udviklingshæmning og ADHD undersøger, hvordan de domfældte udviklingshæmmede selv oplever det at være idømt en tidsubestemt foranstaltning

Følg os på LinkedIn

Vejviser til LinkedIn

banner_corona.png