Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er Region Midtjyllands samlede tilbud til voksne med udviklingshæmning med afdelinger fem forskellige steder i regionen. 

Læs mere om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Til sagsbehandlere

 
Takster  Anmodningsmodul

Rammeaftale  Kontakt

Data og fortællinger

Der er ikke meget, der adskiller en domfældt udviklingshæmmet fra en normalbegavet kriminel.

Det konkluderer konsulent Anders Gimbel fra Specialområde Udviklingshæmning og ADHD i sin rapport "Domfældte udviklingshæmmede - Data og fortællinger". Her har han undersøgt domfældte udviklingshæmmedes opvækstvilkår, hvilke type kriminalitet de begår, samt hvilke domme de modtager.

Læs mere og download rapporten

Følg os på LinkedIn

Vejviser til LinkedIn