Specialområde Udviklingshandicap tilbyder individuelle højt specialiserede indsatser til voksne med udviklingshandicap, lige som vi gerne yder sparring og vejledning, så borgeren får det bedste tilbud – også selvom det ikke et af vores tilbud.

Matchning i SUA går gennem vores matchningskonsulent. Henvendelse kan enten komme via anmodningsmodulet eller ved kontakt direkte til matchningskonsulenten.

Efter en indledende snak mellem kommune og matchningskonsulent om en borgers overordnede problemstillinger, læser matchningskonsulenten sagsakterne igennem sammen en af vores psykologer. Det gør vi for at kunne give det bedste tilbud for borgeren og for kommunen, ligesom en relevant afdelingsleder bliver inddraget.

I denne proces ser vi blandt andet på,

  • Hvilke afdelinger, der har ledige pladser
  • Hvordan borgeren kan passe ind i den sammensætning, der er på den pågældende afdeling,
  • Om vi skal have ny viden ind i organisationen for at skabe den helt rette individuelle indsats

Undervejs i matchningsprocessen kan vi også vælge at besøge borgeren i sit nuværende tilbud, hvis det kan lade sig gøre. Det giver en god pejling af, om borgeren er i vores målgruppe, og hvilket tilbud vi skal stable på benene for at give den allerbedste indsats.

Hvis konklusionen er, at der er et match mellem borger og en af vores afdelinger, så munder hele processen ud i et tilbud til kommunen.
Tilbuddet indeholder et takstforslag, som er sammensat på baggrund af den vurdering af borgerens støttebehov, vi kan læse i sagsakterne samt den konkrete viden om borgerens behov og problemstillinger, matchningskonsulenten har fra dialogen med jer.

Hvis I vælger at takke ja til tilbuddet, sætter vi med det samme gang i "Den gode indflytning". En intern arbejdsgang, der sikrer, at medarbejderne er klædt fagligt på af vores psykologer til at modtage den nye borger, og at alt det praktiske kommer på plads, så det hele går så gnidningsfrit som muligt.

Kontaktinformation

Matchning og visitation

Matchningskonsulent

Helle Vang Appelby
Tlf.: +45 6135 0507

Anmod om et tilbud