Specialområde Udviklingshandicap er et socialt tilbud målrettet voksne med udviklingshandicap, som har tillægsdiagnoser eller andre udfordringer, som gør, at de har brug for et specialiseret tilbud

Specialområde Udviklingshandicap har fem tilbud, der ligger geografisk spredt i hele Region Midtjylland.

  • Bygmarken, Hedensted
  • Grankoglen i Allingåbro
  • Gårdene i Paderup, Randers
  • Mosetoft i Viborg
  • Nørholm i Herning
  • Hovedsæde og sekretariat i Hinnerup

Samlet set råder Specialområde Udviklingshandicap over:

  • 89 dagpladser
  • 111 døgnpladser 

Og vi er omkring 300 medarbejdere, der hver dag arbejder for at give vores borgere et individuelt tilrettelagt tilbud, hvor vi er trædesten i borgerens udvikling mod større selvstændighed.

Mission og værdistjerne