Kvaliteten på området sikres blandt andet ved at deltage i Dansk Kvalitetsmodel på Det Sociale Område, hvor alle fem driftsklynger har været igennem ekstern evaluering.

Socialt tilsyn

Som socialt botilbud  er vi underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med både offentligt og privat botilbud i hele Region Midtjylland. 

Hver af SUAs driftsklynger har mindst en gang årligt besøg af tilsynsmedarbejderne fra Socialtilsyn Midt på anmeldte og uanmeldte tilsyn. 

Tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt

Siden den 1. januar 2014 har Specialområde Udviklingshandicap være underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt.

Det betyder, at det er Socialtilsyn Midt, som godkender tilbuddet og samtidigt fører det driftsorienterede tilsyn med alle vores afdelinger, som får besøg minimum en gang om året. 

Det gode tilsyn

Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker de fem socialtilsyn at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område generelt.

Det skal ske til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i socialtilsynenes egen kvalitetsmodel, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for syv temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Organisation og ledelse
  5. Kompetencer
  6. Økonomi
  7. Fysiske rammer.

Du kan læse mere om Socialtilsyn Midt på deres hjemmeside

Her kan du også læse mere om Whistleblowerordningen, hvor du kan henvende dig anonymt, hvis du er bekymret for forholdene på et socialt tilbud

Specialområdets tilsynsrapporter

Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter om Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs fem driftsklynger er tilgængelige på Tilbudsportalen.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Specialområde Udviklingshandicaps forskellige tilbud er under løbende tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynrapporter på baggrund af besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan løbende findes her, når de bliver udarbejdet. De vil være tilgængelige i tre år fra udgivelsen.

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Rapport: Domfældte og udviklingshæmmede

Specialområde Udviklingshandicap står bag en rapport om domfældte udviklingshæmmede og deres opvækstvilkår.

Læs mere om rapporten.