Om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er Region Midtjyllands samlede tilbud til voksne med udviklingshæmning med afdelinger otte forskellige steder i regionen. 

Desuden er Stormly, som er et tilbud under Filadelfia, associeret til specialområdet

Læs mere om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Til sagsbehandlere

 
  

  

Besøg SUAs afdelingerSUAs afdelinger er spredt rundt i regionen. Her kan du se afdelingernes placering og læse mere om dem.

Rapport om udviklingshæmmede og misbrug

Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem Nørholm, Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs enhed i Herning og Herning Misbrugscenter. Sammen har de undersøgt, hvad der har positiv effekt for den enkelte udviklingshæmmende borger med et misbrug.

Læs mere om rapporten.

SekSUAlvejledning

Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs seksualvejlederer tilbyder vejledning og kurser til borgere og personale omkring seksualitet. 

Læs mere om SekSUAlvejlederne og kursustilbudene