Om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er Region Midtjyllands samlede tilbud til voksne med udviklingshæmning med afdelinger seks forskellige steder i regionen. 

Læs mere om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Til sagsbehandlere

 
Takster  Anmodningsmodul

Rammeaftale  Kontakt

Introduktionskursus om udviklingshæmmede og misbrug

 

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD tilbyder i samarbejde med Herning Misbrugscenter et kursus henvendt til medarbejdere, ledere og sagsbehandlere, der igennem deres praksis har mulighed for at påvirke den indsats, der tilbydes borgere med udviklingshæmning og et misbrug.

Læs mere om kurset og tilmelding

SekSUAlvejlederne

Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs seksualvejledere tilbyder desuden vejledning og kurser til borgere og personale omkring seksualitet. 

Læs mere om SekSUAlvejlederne og kursustilbudene