Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er et voksensocialt tilbud målrettet voksne udviklingshæmmende - oftest voksne udviklingshæmmede, som har tillægsdiagnoser eller andre udfordringer, som gør, at de har brug for et specialiseret tilbud.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, der har hovedsæde i Viborg, har afdelinger spredt rundt i hele regionen:

  • Bygmarken, Hedensted
  • Grankoglerne i Allingåbro
  • Gårdene i Paderup, Randers
  • Mosetoft i Viborg
  • Nørholm i Herning
  • Saustrup ved Holstebro


Samlet set råder Specialområde Udviklingshæmning og ADHD over:

  • 83 dagpladser
  • 138 døgnpladser 

Og vi er omkring 350 medarbejdere, der hver dag arbejder for at give vores brugere et individuelt tilrettelagt tilbud, hvor vi er trædesten i borgerens udvikling mod større selvstændighed.

Læs folder om SUA (printbar version)

Læs SUAs vision, mission og værdistjerne