I Specialområde Udviklingshandicaps ydelseskatalog er ydelserne beskrevet i forhold til de tre hovedmålgrupper, som findes i specialområdet:

 

  • Borgere med udviklingshandicap, herunder med demens og nedsat fysisk funktionsevne
  • Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS)
  • Borgere med udviklingshandicap og problemskabende adfærd 

Du kan se hele ydelseskataloget her

 

Placeringen af borgerne kan i princippet ske på alle Specialområde Udviklingshandicaps hovedadresser, som ligger geografisk spredt i Region Midtjylland

 

Hvis du har brug for en nærmere beskrivelse af de forskellige afdelinger, kan du læse mere om Specialområde Udviklingshandicap her