I Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs ydelseskatalog er ydelserne beskrevet i forhold til de tre hovedmålgrupper, som findes i specialområdet:

 

  • Borgere med udviklingshæmning, herunder med demens og nedsat fysisk funktionsevne
  • Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS)
  • Borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd 

Du kan se hele ydelseskataloget her

 

Placeringen af borgerne kan i princippet ske på alle Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs hovedadresser, som ligger geografisk spredt i Region Midtjylland

 

Hvis du har brug for en nærmere beskrivelse af de forskellige afdelinger, kan du læse mere om Specialområde Udviklingshæmning og ADHD her