I Specialområde Udviklingshandicap findes ti takstniveauer, der kan benyttes på tværs af alle afdelinger.

Takstniveauet er afhængigt af, om opholdet på en af SUAs afdelinger finder sted efter:

  • Servicelovens §83-85
  • Servicelovens §107 eller 108

De ti takstniveauer afspejler forskellige ydelsespakker, som beskrives i ydelseskataloget (pdf) 


Borgeren indplaceres på de forskellige takstniveauer uafhængigt af, hvilken afdeling vedkommende bor på, da borgerens takst altid bliver fastsat individuelt med udgangspunkt i borgerens støttebehov, udfordringer og ressourcer.

 

Dagtilbud

På SUAs dagtilbud arbejder vi efter Servicelovens §103 og 104. Her findes to takstniveauer, som går på tværs af alle SUAs afdelinger. Indplaceringen er individuel alt efter borgerens niveau og behov.