Specialområde Udviklingshæmning og ADHD løser opgaver for landets kommuner inden for dag- og døgntilbud til voksne med særlige behov.

Vi har stor erfaring og ekspertise inden for individuelt tilrettelagte tilbud til:

  • Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
  • Domfældte udviklingshæmmede
  • Voksne med udviklingshæmning og psykiatrisk diagnose
  • Voksne med udviklingshæmning og demens
  • Voksne med udviklingshæmning og nedsat fysisk funktionsevne
  • Voksne med Prader Willi Syndrom

Læs mere om lovgrundlag og se alle taksterne
Læs mere om vores tilbud i ydelseskataloget

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til matchning, så kontakt:
Matchningskonsulent Charlotte Eland 
tlf: 5135 0132