Specialområde Udviklingshandicap løser opgaver for landets kommuner inden for dag- og døgntilbud til voksne med særlige behov.

Vi har stor erfaring og ekspertise inden for individuelt tilrettelagte tilbud til:

  • Voksne med udviklingshandicap og udadreagerende adfærd
  • Voksne med udviklingshandicap og en dom
  • Voksne med udviklingshandicap og psykiatrisk diagnose
  • Voksne med udviklingshandicap og demens
  • Voksne med udviklingshandicap og nedsat fysisk funktionsevne
  • Voksne med Prader Willi Syndrom

Læs mere om lovgrundlag og se alle taksterne
Læs mere om vores tilbud i ydelseskataloget

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til matchning, så kontakt:


Matchningskonsulent Helle Vang Appelby

tlf: 6135 0507