Vejledning:
650 kroner pr time.

Forberedelse og køretid:
381 kroner pr. time
+ kilometergodtgørelse efter statens takster

Vi regner med hele og halve timer.

Temadage for personale:
8.000 kr for en temadag af seks timers varighed

Hvis I ønsker foredrag eller oplæg af kortere varighed, regner vi med en pris på 1.500 kroner i timen.

Kurser for borgerne
Prisen afhænger af antal dage og antal deltagere

Priseksempel:
Et kursus af tre dages varighed med 10 deltagere vil koste 1500 kr pr. deltager

Hvis I har spørgsmål eller brug for flere informationer, kan I kontakte: