Seksualvejlederne i SUA tilbyder kurser og vejledning omkring seksualitet, der er målrettet mennesker med handicap. 

Vi tilbyder både kurser og vejledning af  det pædagogiske personale, 
samt kurser og vejledning målrettet til forskellige grupper af borgere. Alle kurser udbydes af de to seksualvejledere.

Kurserne kan også rekvireres af et enkelt bo- eller dagtilbud internt og eksternt. 

Kurserne vil blive tilrettelagt individuelt efter de enkelte deltagere og vil derfor variere i indhold, varighed og antal.

Der vil altid være tilknyttet to seksualvejledere som undervisere og ansvarlige for kurset.


Kurser til borgerne:

Læs mere om, hvad SekSUAlvejlederne tilbyder:

 

Du kan se alle seksualvejledernes Priser