SUA har et erfarent og veluddannet seksualvejlederteam, som varetager både interne og eksterne seksualvejledningsopgaver. 

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan hjælpe dig med, kan du klikke rundt på siden eller kontakte os for yderlig information. 
 

Som seksualvejlederteam tager vi afsæt i en anerkendende tilgang til den enkelte borger, hvor faglighed og værdighed er vigtige nøgleord i arbejdet med borgernes seksualitet. I vores arbejde møder vi borgeren uden fordomme, og vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation og funktionsniveau og vil inddrage borgeren mest muligt.


Alle seksualvejledningsopgaver
 løses ud fra nedenstående menneskesyn og værdigrundlag omkring handicappedes seksualitet, som du kan læse mere om i Socialstyrelsens håndbog "Seksualitet på dagsordenen" 

 • Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.
 • Seksualitet er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.
 • Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi opnår orgasme, og endelig er det ikke summen af et erotisk liv. Det kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. 
  Seksualitet er så meget mere.
 • Seksualitet er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Det udtrykkes i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel som at være seksuel.
 • Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret

Her på siden kan du læse blandt andet læse SUAs seksualpolitik og få mere at vide om, hvad du kan bruge en seksualvejleder til. 

 • Udarbejdelse af seksualpolitik i jeres afdeling eller botilbud.
 • Undervisning af personalegrupper og studerende
 • Konsulentbistand til personale i forbindelse med udredning af borgeres seksualitet samt anvisning af pædagogiske tiltag.
 • Udarbejde og afholde kurser omkring seksualitet for borgere.
 • Vejledningsforløb med en borger eller et par vedrørende seksualitet.
 • Seksualoplæring

Kontakt

SUAs seksualvejleder:

Følg os på facebook

Facebook