Nørholm Kollegiet har egen dagbeskæftigelse. Dagbeskæftigelsen er beliggende på Allingevej 2. Tilbuddet henvender sig også til borgere indskrevet i andre tilbud eller borgere i egen bolig.

Målgruppen er borgere der grundet deres adfærd og funktionsniveau, ikke kan rummes i andre tilbud.

Dagbeskæftigelsen tilbyder mulighed for en række aktiviteter, blandt andet brug af forskellige værksteder og sportsfaciliteter. Desuden har dagbeskæftigelsen opgaver med vedligehold af udenoms arealerne ved Nørholm Kollegiet.

Udover aktiviteterne i dagbeskæftigelsen tilbydes støtte til etablering af praktikforløb og flex/skånejob-ordninger på det ordinære arbejdsmarked.