Afdeling B har otte pladser samt en skærmet enhed. Afdelingens målgruppe er voksne mennesker med varig nedsat psykisk funktionsevne med svære psykiatriske lidelser og svære personlighedsforstyrrelser.

Beboeregruppen kan deles i to typer:
Den ene gruppe er unge kvinder i alderen 18 - 25 år som lider af svære personlighedsforstyrrelser med gentagende selvmordsforsøg og voldelig adfærd til følge. Deres nedsatte psykiske funktionsevne er i let grad.

Den anden gruppe er mænd og kvinder i alderen 35 - 60 år med svære psykiatriske lidelser og en problematisk og konfliktskabende adfærd. Deres psykiske funktionsevne er nedsat i let til middelsvær grad. De har boet på institution det meste af deres voksenliv. De har alle brug for en varig massiv pædagogisk behandlingsindsats og psykiatrisk behandling.