Afdeling A4 er en ekstern afdeling af Nørholm, som har adresse på Hvidkildevej i Herning. Afdelingen har seks pladser. 

Målgruppen er voksne mennesker med varig nedsat psykisk funktionsevne i let til middelsvær grad, som kan have eller kan have haft en dom til tilsyn under kommunen med mulighed for institutionsanbringelse.

I øjeblikket er det mænd i alderen 38 - 41 år, som tidligere har boet på andre afdelinger på Nørholm Kollegiet, der er beboere på afdeling A4.

De har en asocial og problematisk adfærd, der gør, at de har et varigt behov for en form for støtte, som man har svært ved at tilbyde andre steder. 

De kan tidligere have begået seksualforbrydelser, tyveri og bedrag, og risikoen for, at de begår ny kriminalitet er stor, hvis den særlige støtte ikke opretholdes.