Afdeling A3 har otte faste pladser. 

Afdelingens målgruppe er voksne mennesker med varig nedsat psykisk funktionsevne i let til middelsvær grad, der kan have eller har haft en dom i henhold til Straffelovens § 16.

I øjeblikket er afdelingen beboet af otte mænd, som alle tidligere har boet i andre kommunale eller regionale botilbud.

De har gået i specialklasse, specialskole eller haft en normal skolegang med specialundervisning. De fleste er karakterafvigende i middelsvær grad, og de har brug for en massiv behandlingsindsats.