Afdeling A2 har fem pladser.

Afdelingens målgruppe er voksne mennesker med varig nedsat psykisk funktionsevne i middelsvær grad, der kan have eller kan have haft en dom til tilsyn under kommunen med mulighed for institutionsanbringelse. Derudover bor der personer, som har en adfærd, der gør, at risikoen for kriminalitet er stor. Kriminalitetstypen er seksualforbrydelser, ildspåsættelse og vold.

Det er mænd i alderen 25 - 47 år, som tidligere har boet på andre afdelinger af Nørholm eller andre institutioner. De har gået i specialskole eller specialklasser. De har en asocial adfærd, der kræver en massiv behandlingsindsats.