Afdeling A1 har fem pladser og en akutplads. Derudover yder afdelingens personale ekstern bostøtte for et varierende antal borgere. 

Afdelingens målgruppe er voksne mennesker med varig nedsat psykisk funktionsevne i let til middelsvær grad, der  har eller kan have en dom i henhold til Straffelovens § 16. De har typisk begået seksualforbrydelser, grov vold eller væbnet røveri.

Det er mænd og kvinder i alderen 20 - 60 år. De har gået i specialklasse, specialskole eller haft en normal skolegang med specialundervisning. Nogle har misbrugsproblemer, og de er karakterafvigende i svær grad. De har brug for en massiv behandlingsindsats.


En del af beboerne har været institutionsanbragt fra puberteten.