Mosetoft har et modulopbygget dagtilbud på 16 moduler, som er fordelt over alle ugens hverdage.

Her tilbydes der for eksempel wellness / sansestimuli, musik/sang/leg, hjemkundskab, pedelmedhjælperarbejde, gartnermedhjælperarbejde, aktivt udeliv og svømning.

Der er udarbejdet et modulskema, som giver hver enkelt beboer mulighed for at vælge forskellige moduler og på den måde sammensætte sit eget modulstrukturskema.

Formålet er:

  • at give beboeren struktur med frihed - indhold, der er målrettet den enkeltes evner og behov.
  • at give beboeren størst mulig indflydelse på sit dagtilbud ved modulvalgene.
  • at give kommunen et tilbud, hvor der er sammenhæng mellem beboerens udredning og derfra vurderede behov for målrettet indsats med træning i kompetencer og kompensation for handicap.