I Mosetofts dagtilbud er der mulighed for indskrivning efter Servicelovens §103 og §104.

§103:

I §103 tilbuddet tager indsatsen afsæt i borgerens ønsker og drømme i forhold til at være inkluderet i samfundet, herunder uddannelse og beskæftigelse.

Vi hjælper borgerne til at tilrettelægge et individuelt tilpasset forløb i forhold til netop deres ønsker og drømme.

Det er en begrænset del af Mosetofts målgruppe, som er i stand til at indgå i et beskæftigelsestilbud.

§104

På Mosetoft tilrettelægger vi aktivitets- og samværstilbud med afsæt i borgerens ønsker og drømme.

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt og kan både foregå i egen lejlighed, i Mosetofts aktivitetslokaler og udenfor Mosetoft i relevant omfang.

Formålet er:

  • at give beboeren struktur med frihed - indhold, der er målrettet den enkeltes evner og behov.
  • at give beboeren størst mulig indflydelse på sit dagtilbud 
  • at give kommunen et tilbud, hvor der er sammenhæng mellem beboerens udredning og derfra vurderede behov for målrettet indsats.