Mosetoft er en driftsklynge med dag- og døgntilbud under Specialområde Udviklingshandicap. Mosetoft tilbyder ydelser i henhold til lov om Social Service.

Døgntilbuddet ydes efter §§107-108 eller §§83-87 og dagtilbuddet er oprettet og drives efter §104.

Mosetoft ligger i udkanten af Viborg i nye bygninger og har nogle gode og store udenomsarealer, som bliver flittigt benyttet til dagbeskæftigelse. Bygningerne er fra henholdsvis 2000 og 2007.

Målgruppe
Mosetoft modtager et bredt udsnit af borgere fra målgruppen: Udviklingshandicap og problemskabende adfærd.

Med de mange forskelligt designede miljøer har Mosetoft mulighed for at rumme personer, der udover den nedsatte psykiske funktionsevne også har eksempelvis psykiatriske problematikker og/eller er dømt til anbringelse eller kommunalt tilsyn som følge af kriminalitet.

Kontakt Mosetoft

Mosetoft
Liseborgvej 61
8800 Viborg
Mail: SUAMOS@rm.dk

Hus A - Tlf.: 23678283

Hus C - Tlf.: 30607162

Hus D - Tlf.: 21282943

Hus E - Tlf.: 21282792

Hus F - Tlf.: 30524558

Hus G - Tlf.: 21282962

 

Mosetoft

 

Funktionsleder for sikkerhed og sundhed
Rasmus Stigaard

Mail: rassti@rm.dk
Tlf.: 2095 3547

Funktionsleder for faglighed
Thomas Schyth Nielsen

Mail: thmlas@rm.dk
Tlf.: 2444 0531

Funktionsleder for HR, Økonomi og arbejdsmiljø
Mike Broder Jørgensen
mail: mijoer@rm.dk
Direkte: 5122 7133

Ejendomsservicetekniker
Jens Pedersen

Tlf.: 2028 5199

Email: jensp1@rm.dk