Mosetoft er en driftsklynge med dag- og døgntilbud under Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. Mosetoft tilbyder ydelser i henhold til lov om Social Service.

Døgntilbuddet ydes efter §§107-108 eller §§83-87 og dagtilbuddet er oprettet og drives efter §104.

Mosetoft ligger i udkanten af Viborg i nye bygninger og har nogle gode og store udenomsarealer, som bliver flittigt benyttet til dagbeskæftigelse. Bygningerne er fra henholdsvis 2000 og 2007.

Målgruppe
Mosetoft modtager et bredt udsnit af borgere fra målgruppen: Udviklingshæmning og problemskabende adfærd.

Med de mange forskelligt designede miljøer har Mosetoft mulighed for at rumme personer, der udover den nedsatte psykiske funktionsevne også har eksempelvis psykiatriske problematikker og/eller er dømt til anbringelse eller kommunalt tilsyn som følge af kriminalitet.

Kontakt Mosetoft

Ledelse

Konst. Funktionsleder for faglighed
Simon Knudsen
Tlf: 3070 9572

Funktionsleder for personale og HR
Charlotte Johannsen
Tlf.nr.: 7847 7121

Funktionsleder for sikkerhed og arbejdsmiljø
Vakant

Afdelingerne

Hus A:
Møgelkjærvej 6
8800 Viborg
Tlf.nr.: 7847 7107

Hus D:
Møgelkjærvej 6
8800 Viborg
Tlf.nr.:7847 7109

Hus E:
Møgelkjærvej 6
8800 Viborg
Tlf.nr.: 7847 7110

Hus F:
Møgelkjærvej 6
8800 Viborg
Tlf.nr.: 7847 7111

Hus G:
Møgelkjærvej 6
8800 Viborg
Tlf.nr.: 7847 7112