Mosetoft er en driftsklynge med dag- og døgntilbud under Specialområde Udviklingshandicap. Mosetoft tilbyder ydelser i henhold til lov om Social Service.

Døgntilbuddet ydes efter §§107-108 eller §§83-87 og dagtilbuddet er oprettet og drives efter §104.

Mosetoft ligger i udkanten af Viborg i nye bygninger og har nogle gode og store udenomsarealer, som bliver flittigt benyttet til dagbeskæftigelse. Bygningerne er fra henholdsvis 2000 og 2007.

Målgruppe
Mosetoft modtager et bredt udsnit af borgere fra målgruppen: Udviklingshandicap og problemskabende adfærd.

Med de mange forskelligt designede miljøer har Mosetoft mulighed for at rumme personer, der udover den nedsatte psykiske funktionsevne også har eksempelvis psykiatriske problematikker og/eller er dømt til anbringelse eller kommunalt tilsyn som følge af kriminalitet.