Gården er et dagtilbud efter Servicelovens § 103-104.

Vores målgruppe er voksne med varig, nedsat psykisk funktionsevne, ADHD, Prader Willi syndrom, personer, der har psykosociale og psykiatriske problemstillinger, adfærdsforstyrrelser, kontaktforstyrrelser, problemskabende og udadreagerende adfærd. Nogle har dom til tilsyn eller anbringelse.

Det er kendetegnende for målgruppen, at de har behov for massiv, koordineret og helhedsorienteret pædagogisk støtte for en kortere eller længere periode.

Dagtilbud

Dagtilbuddet tilbyder interne og eksterne borgere et arbejde, som tilgodeser den enkeltes behov for at dygtiggøre sig og have oplevelsen af at have et rigtigt arbejde.

Dagtilbuddet tilstræber sammenhæng og integration med lokalsamfundet og borgeren.

Dagtilbuddet tilbyder bl.a. følgende aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder: samvær og aktiviteter, montagearbejde, kantinedrift, brændeproduktion, nedbrydning, vedligehold af udearealer, græsslåning kursus og projektforløb, undervisning og lokale opgaver for private og virksomheder.  

Dagtilbuddet er inddelt i følgende tre grupper:

Basisgruppen

Her tilbydes tryghed, forudsigelighed, at der tages individuelle hensyn i forhold til evner og behov. Den enkelte tilbydes en struktureret arbejdsdag, der giver mulighed for at lære sociale spilleregler og under afgrænsede rammer, indgå i fælles opgaver sammen med andre, med mulighed for, at dygtiggøre sig til gruppe 1.

Gruppe 1

Her tilbydes også tryghed, forudsigelighed, og at opgaverne forløber som planlagt. I gruppe 1 er der fokus på at overholde aftaler, styrke sociale kompetencer, få begyndende ejerskab på opgaverne og under afgrænsede rammer, indgå i fælles opgaver i gruppen.

Gruppe 2

Her oplever borgerne, at der er fokus på opgaven, at der stilles forventninger om at kunne samarbejde, møde til tiden, vise arbejdsmoral, tage ansvar, vise hensyn, at man kan indgå i løsningsstrategier og i fælles opgaveløsninger.