I fysioterapi-tilbuddet er der 25 fysioterapeut-timer til rådighed ugentligt

Den fysioterapeutiske indsats har til hensigt at medvirke til at fremme og vedligeholde den enkelte borgers funktionsniveau, livskvalitet og sundhedstilstand.

Faciliteter og bistand

Der er et træningslokaler på ca. 35 m2 til rådighed, udstyret med rumdækkende loftlift, aktiv-passiv cykler, kondicykel, løbebånd, træningsbriks og diverse træningsredskaber.

på Bygmarken er der etableret et ”forflytningsteam”, hvor fysioterapeuten desuden deltager ad hoc. Forflytningsteamet fungerer som bindeled mellem fysioterapeuten og de enkelte enheder på Bygmarken og dialog omkring fysioterapeutisk bistand, hjælpemidler og forflytning/håndtering af borgerne, foregår i forflytningsteamets regi.

Fysioterapeuten løser forskellige opgaver i forbindelse med borgernes fysiske tilstand og hjælpemiddelbehov, eksempelvis behov for fysisk træning og for anskaffelse af hjælpemidler samt vejledning og rådgivning af personalet omkring forflytning og håndtering af borgerne.

En del af indsatsen

Mål og plan for den fysioterapeutiske indsats udarbejder fysioterapeuten således, at den ydede fysioterapi kan integreres bedst muligt i det øvrige pædagogiske arbejde omkring borgeren samt med udgangspunkt i borgerens handleplan.

Fysioterapeuten vælger træningsmetode i forhold til de opstillede mål.

Den fysioterapeutiske indsats omkring den enkelte borger evalueres løbende, dog minimum ved årlige status- eller handleplansmøder.

Fysioterapeutisk bistand kan bestå af:  

  • Vedligeholdende, forebyggende eller udviklende træning, individuelt eller på hold
  • Fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering
  • Rådgivning og vejledning vedr. hjælpemidler (udvælgelse, hjælp til ansøgning om bevilling (§ 112), tilpasning, anskaffelse)
  • Rådgivning og vejledning af personalet vedr. forflytning, lejring og håndtering af borgerne
  • Undervisning i forflytningskundskab
  • Kontakt til bandagist vedr. specialfodtøj, fod-og benskinner o.l.