Bygmarkens administration og aktivitetshus

Bygmarken er et bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med nedsat fysisk og/el. psykisk funktionsevne.  

Tilbuddet består af 15 lejligheder fordelt på to huse. Boligerne blev indviet i januar 2008 og er alle indrettet til omfattende brug af hjælpemidler, og der er således mulighed for at installere loftlift i alle boligerne.

Borgerne på Bygmarken er voksne mennesker, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne.  Alle har hver deres individuelle behov som den socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i.

Det, vi er særligt gode til er at give et tilbud, hvor borgeren udover at have et udviklingshandicap også har plejebehov, har demens, har autisme, eller har brug for skærmning. Vores rammer og erfaringer på Bygmarken gør, at vi kan imødekomme de flestes behov.

Bygmarken er et botilbud, hvor vi har fokus på den enkelte, og dennes muligheder for udvikling. Vi har øje for fællesskaber og gennem relation og mestringsstrategier, vil vi støtte og tilrettelægge tilbuddet til den enkelte, som den matcher dennes ønsker og drømme for tilværelsen.

Borgerne lever et selvstændigt liv i eget hjem med støtte fra personalet. Hjemmet er rammen om dagligdagens gøremål. Her inddrages og selvstændiggøres borgerne i forhold til deres egne forudsætninger.