Bygmarkens administration og aktivitetshus

Bygmarken er et bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med nedsat fysisk og/el. psykisk funktionsevne.  

Tilbuddet består af 16 lejligheder fordelt på to huse. Boligerne blev indviet i januar 2008 og er alle indrettet til omfattende brug af hjælpemidler, og der er således mulighed for at installere loftlift i alle boligerne.

Borgerne på Bygmarken er mellem 40 og 90 år, og har alle en betydelig og varig nedsat funktionsevne.  Alle har hver deres individuelle behov som den socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i.

Det, vi er særligt gode til er, at give et tilbud, hvor borgeren udover at være udviklingshæmmet også har plejebehov, har demens, har autisme, eller har brug for skærmning. Vores rammer og erfaringer på Bygmarken gør, at vi kan imødekomme de flestes behov.

Bygmarken er et blivende sted, hvor vi har fokus på den enkelte, og dennes muligheder for udvikling. Vi har øje for fællesskaber og gennem relation og mestringsstrategier, vil vi støtte og tilrettelægge tilbuddet til den enkelte, som den matcher dennes ønsker og drømme for tilværelsen.

Borgerne lever et selvstændigt liv i eget hjem med støtte fra personalet. Hjemmet er rammen om dagligdagens gøremål. Her inddrages og selvstændiggøres borgerne i forhold til deres egne forudsætninger.

Aktivitetscenter/aktiviteter

Vi har eget aktivitetscenter, hvor der pt. er kreative værksteder. Her kan borgeren arbejde med kunst, håndarbejde m.m. Der er også mulighed for at lave montage-arbejde, eller udfolde sine interesser for computer.

Ud over vores aktivitetscenter har vi et aktivitets-team, der kommer i borgerens hjem. Her er der mulighed for at komme på cykeltur, gåtur eller en tur i vores bil/bus. Vi har ligeledes en "dameklub" og individuelle tilbud, som er målrettet den enkeltes ønsker for aktivitet. Der afholdes årstidsfester på tværs af husene og også til højtider.

Fysioterapi

Der er ansat fysioterapeut på Bygmarken, derfor kan der ydes fysioterapi-tilbud til borgere med bopæl på Bygmarken.
Se yderligere information om fysioterapi-tilbud

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.