Specialområde Udviklingshandicap er et voksensocialt tilbud målrettet voksne mennesker med udviklingshandicap, som har tillægsdiagnoser eller andre udfordringer, som gør, at de har brug for et specialiseret tilbud.

Specialområde Udviklingshandicap har afdelinger spredt rundt i hele regionen:

  • Bygmarken, Hedensted
  • Grankoglen i Allingåbro
  • Gårdene i Paderup, Randers
  • Mosetoft i Viborg
  • Nørholm i Herning
  • Hovedsæde og sekretariat i Hinnerup


Samlet set råder Specialområde Udviklingshandicap over:

  • 89 dagpladser
  • 112 døgnpladser 

Og vi er omkring 300 medarbejdere, der hver dag arbejder for at give vores borgere et individuelt tilrettelagt tilbud, hvor vi er trædesten i borgerens udvikling mod større selvstændighed.

Se SUAs vision, mission og værdistjerne