Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er et voksensocialt tilbud målrettet voksne udviklingshæmmende - oftest voksne udviklingshæmmede, som har tillægsdiagnoser eller andre udfordringer, som gør, at de har brug for et specialiseret tilbud.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har afdelinger spredt rundt i hele regionen:

  • Bygmarken, Hedensted
  • Grankoglen i Allingåbro
  • Gårdene i Paderup, Randers
  • Mosetoft i Viborg
  • Nørholm i Herning
  • Hovedsæde og sekretariat i Hinnerup


Samlet set råder Specialområde Udviklingshæmning og ADHD over:

  • 70 dagpladser
  • 112 døgnpladser 

Og vi er omkring 300 medarbejdere, der hver dag arbejder for at give vores brugere et individuelt tilrettelagt tilbud, hvor vi er trædesten i borgerens udvikling mod større selvstændighed.

Se SUAs vision, mission og værdistjerne