I dag ændrer Specialområde Udviklingshæmning og ADHD navn til Specialområde Udviklingshandicap. Det har regionsrådet netop godkendt på dagens regionsrådsmøde

Det kan virke som en lille ændring. Men for specialområdet selv er der en verden til forskel på navnet "Specialområde Udviklingshæmning og ADHD" og det nye navn "Specialområde Udviklingshandicap".

Udviklingshandicap er den betegnelse, de berørte borgere og deres pårørende selv bruger, fordi de mener, udviklingshæmning kan opfattes negativt og nedsættende.

- Vi er meget bevidste om gruppebetegnelser, og hvilken betydning sproget har både for det enkelte menneske og for samfundets forståelse af borgeren. Derfor har vi ønsket at følge den udvikling, forklarer områdechef Hilde E. Thun Holst.

Samtidigt passer begrebet "handicap" med de indsatser, Specialområde Udviklingshandicap hver dag leverer til over 100 borgere med udviklingshandicap, fordi de rette indsatser og rammer kan være med til at afhjælpe et handicap.

- I Specialområde Udviklingshandicap er vores vision at være trædesten i borgerens liv til øget selvstændighed. Vi tror på, at vi med vores indsatser kan hjælpe borgerne tættere på deres håb og drømme. Det er navneskiftet med til at understrege, siger områdechef Hilde E. Thun Holst.

I forbindelse med navneskiftet forsvinder ADHD helt fra specialområdets navn. Det skyldes, at mennesker, der først og fremmest har ADHD som diagnose, ikke længere er en af målgrupperne i Specialområde Udviklingshandicap.

I dag er ADHD en af mange tillægsdiagnoser, borgerne i målgruppen kan have, og den behøver ikke længere at blive fremhævet som en målgruppe for sig.


Fakta

Specialområde Udviklingshandicap er Region Midtjyllands samlede tilbud til voksne mennesker med udviklingshandicap.

 

Tilbuddet har 112 døgnpladser og 89 dagtilbudspladser, der alle er målrettet mennesker med udviklingshandicap. Pladserne er fordelt på fem driftsklynger på tværs af Region Midtjylland: Bygmarken i Hedensted, Grankoglen i Allingåbro, Gårdene i Randers, Mosetoft i Viborg og Nørholm i Herning

 

Specialområdets faglige specialisering er koncentreret om tre undermålgrupper:

  • Borgere med udviklingshandicap herunder demens og nedsat funktionsevne
  • Borgere med Prader Willi-Syndrom
  • Kriminalitetstruede og dømte borgere med udviklingshandicap