På Grankoglen 1 og 2 huser Specialområde Udviklingshæmning og ADHD et af landets få specialiserede tilbud til voksne med Prader Willi-syndrom. Det tilbud har SUA med åbningen af Grankoglen 3 udvidet med yderligere otte pladser, som alle er målrettet mennesker med dette sjældne syndrom.

Grankoglerne har et godt ry ude i verden. Afdelingerne har et tæt samarbejde med PWS foreningen og med andre botilbud i Danmark. Det er skabt ved hjælp af et personale, der går stærkt op i deres arbejde og ved tætte relationer mellem borgerne.

På Grankoglerne tilbydes en pædagogisk tilgang, hvor anerkendelse, udvikling og selvstændighed er hovedord i en ramme af struktur, genkendelighed og forudsigelighed. Alt dette på en base af viden om Prader Willi Syndrom.

Men sundhed og trivsel går hånd i hånd, derfor har personalet også et godt og solidt samarbejde med diætist, Center for Sjældne diagnoser og sundhedsvæsen, så borgerne oplever et perspektiv på det hele menneske.

Det hele menneske er også den historie, der bringes med om en selv. Her har pårørende en vigtig rolle. Den rolle er der stor respekt for på Grankoglerne. Ved hjælp af de årlige traditioner forsøger vi at holde fast i kontakten og den gode dialog, som er så afgørende for den enkelte.

Grankoglen 3 bliver en del af vi'et

Nu åbnes så en ny afdeling og fællesskabet udvides. To nye borgere er allerede flyttet ind. Det indbyder til at have fokus på et "vi" for alle tre afdelinger.

Der er ingen tvivl om, at borgerne hurtigt skal finde ud af at binde venskaber på tværs, men vi vil da også gerne tilbyde nogle gode rammer til dette. Et af tiltagene er en flisebelagt sti mellem de tre huse – belyst i de mørke måneder. Et andet bliver en personalegruppe, som i fremtiden vil komme til at gå på tværs af de tre afdelinger. 

Formålet er at sikre, at rutiner og tradtioner samskabes og fagligheden og alle de gode erfaringer viderebringes med det samme.

Læs mere om Grankoglerne