Funktionsleder for faglighed på Nørholm, Helle Jensen, fortæller Region Midtjyllands økonomidirektør Mette Jensen, Adm. Direktør i Danske Regioner, Adam Wolf, Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jylling samt SUAs områdechef Hilde Thun Holst om de forskellige afdelinger på Nørholm

Specialisering var hovedoverskriften, da adm. direktør for Danske Regioner, Adam Wolf, onsdag den 11. december var på besøg på Nørholm i Herning. Det er første gang, at et af SUAs botilbud har haft besøg fra Danske Regioner.


I løbet af efteråret har netop Nørholm været en del af den offentlige debat om afspecialisering af det sociale område. Og det var denne debat, der var en del af anledningen til besøget fra Danske Regioner.

Formålet med besøget var at give Adam Wolf og hans kollegaer - vicedirektør i Danske Regioner, Camilla Hersom, sundhedspolitiske direktør i Danske Regioner, Erik Jylling, seniorkonsulent i Danske Regioner, Eva Weinreich-Jensen samt Region Midtjyllands økonomidirektør Mette Jensen og socialdirektør Ann-Britt Wetche et indblik i både det specialiserede socialområde og i livet på Nørholm.


Socialdirektør Ann-Britt Wetche
og Adm. Direktør i Danske Regioner,
Adam Wolf i samtale på Nørholm

Der var stor spørgslyst undervejs i besøget, hvor områdechef Hilde Thun Holst præsenterede gæsterne for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD og den specialisering, som vi arbejder med.

Det var især temaer, som domsanbringelser, komplekse diagnoser og hvordan vi arbejder med at gøre borgerne parate til mindre-indgribende tilbud, der blev spurgt interesseret ind til.

Til slut viste funktionsleder for faglighed, Helle Jensen, gæsterne rundt på et julepyntet Nørholm, hvor borgerne også hilste på, og en enkelt viste sin lejlighed frem.

Undervejs fortalte Helle Jensen om de forskellige afdelinger, problemstillinger og overvejelser medarbejderne på Nørholm arbejder med hver dag. På den måde tog gæster hjem fra Herning med et godt indblik i både Nørholm og hele det specialiserede socialområde i bagagen.

DR_Noerholm1.jpg