Magtanvendelser, administration af beboermidler og dokumentation. Det er nogle af de temaer knap 30 nye medarbejdere de seneste to dage har været omkring på introdagene i SUA.

I regionsrådssalen midt i hjertet af Region Midtjylland er der blevet lyttet intenst, diskuteret, og arbejdet med ord som trædesten, ressourcer og udvikling. Der har været fokus på at præsentere specialområdet og rammerne for det faglige arbejde, så de nye medarbejdere fik en fornemmelse af hele den organisation og vi-kultur, de er blevet en del af.

Faglig leder Anette Sønderby Jensen byder velkommen til introkursus

Faglig leder Anette Sønderby Jensen byder velkommen til introdage i SUA

Sådanne introforløb er nu en sagablot i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. Til efteråret bliver introprogrammet afløst af grunduddannelsen i SUAs nye Fagpilot. En helt ny uddannelse som med seks moduler og en blanding af e-læring, teori og praksisøvelser er klar til take-off i november. Grunduddannelsen skal fremover være fundamentet for at arbejde med borgere med udviklingshæmning i et specialområde.

Medarbejderne udvikler

Fagpiloten er en del af både SUAs årsplan og af målbilledet for hele Region Midtjyllands socialområde i 2018, og det er forskelligt fra specialområde til specialområde, hvordan vi har valgt at ""tilrettelægge uddannelsen.

I SUA har vi nedsat en stribe arbejdsgrupper med medarbejderrepræsentanter, som er i fuld gang med at udvikle grunduddannelsen. Planen er, at den skal bringe deltagerne omkring emner som organisationsforståelse og dokumentation, neuroaffektiv udviklingspsykologi, handicapforståelse, psykiatri, KRAP og Nænsom Nødværge.

Noget af det er en del af hverdagen i SUA i dag, andet er helt nyt og skal være med til at styrke fagligheden i hele specialområdet.  Det hele skal stå klar til første affyring i september, hvor en udvalgt gruppe medarbejdere skal teste forløbet, inden det bliver udbredt til alle medarbejdere.

Vi glæder os til at løfte mere af sløret om fagpiloten, når de første arbejdsgrupper afslutter arbejdet i juni.