De næste fire år skal Specialområde Udviklingshæmning og (SUA) leverer specialrådgivning og udredning af udviklingshæmmede borgere i VISO-regi.

Det er en realitet, efter SUA har vundet en del af det udbud på voksenområdet, VISO netop har afholdt.  SUA har vundet 1200 timer inden for området: Udviklingshæmning, hvor specialområdet bliver en af blot seks leverandører på landsplan. 

Mange bud at vælge imellem

VISO, den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område, har haft 201 tilbud at vælge imellem i udbuddet, og de har valgt at indgå kontrakt med 32 leverandører fordelt på 14 målgrupper.

Den ny aftale er et kvalitetsstempel som SUA er glad for og stolt af at få. De 32 leverandører, som SUA altså er en del af, er blandt andet valgt, fordi de opfylder VISOs ønske om at have leverandører, som er fagligt og økonomisk bæredygtige organisationer, der udgør stærke vidensmiljøer og kan basere sin rådgivning i praksis.

SUA har også tidligere været VISO-leverandører på området, men udvider med den nye aftale rådgivnings- og udredningsarbejdet betragteligt. Hvor det tidligere primært var en eller to faglige konsulenter, der arbejdede med VISO-opgaver, bliver det fremover en gruppe bestående af faglige konsulenter, en psykolog og to seksualvejledere, som skal levere ydelserne.

Du kan læse mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside