Der er mangel på viden og lovende praksis, som kan hjælpe mennesker med udviklingshæmning, der har en misbrugsproblematik. Det skal et nyt koncept med fokus på gruppeforløb lave om på. Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) har været med i udviklingen af konceptet, og nu går den første afprøvning i gang

I Danmark har alle, som har et misbrug af rusmidler, ret til at få rusmiddelbehandling. Men for mennesker med udviklingshæmning er det svært at få et tilbud, der virker. Der findes nemlig ikke meget viden om denne målgruppe eller hvilke metoder, der kan hjælpe dem.

Misbrugsgruppeforløb.png

- Vi oplever, at der er kæmpe behov for at hjælpe disse borgere, men vi oplever også, at der simpelthen mangler redskaber, forklarer pædagogisk konsulent Henriette Bjerregaard, som er matchningskonsulent i SUA. Hun ser flere og flere henvendelser fra kommunerne om netop denne målgruppe. Samme billede ses på behandlingsområdet.

- Det er en gruppe, som vi ser mere og mere i rusmiddelcenteret, men hvor vi kommer lidt til kort. For den behandling, vi kender og har brugt i mange år, virker ikke på denne målgruppe. Det er ikke mangel på vilje. Vi vil gerne hjælpe, men vi ved ikke, hvordan vi skal gøre, fortæller Louise Guldager Lüthje Gade, som er rusmiddelbehandler ved Rusmiddelcenter Viborg.

Det problem skal et nyt gruppeforløbs-koncept være med til at løse. Konceptet er udviklet af SUA, Rusmiddelcenter Viborg, Bostøtte Handicap i Viborg Kommune samt Metodecenteret i fællesskab. Det er et gruppeforløb, som er særligt tilpasset og målrettet borgernes behov.

Over seks mødegange er målet, at deltagerne får viden om rusmidler og deres skadevirkning, de skal arbejde med egen strategi for at ændre eller mindske et misbrug, og hvordan de selv kan bidrage til en positiv forandring i forhold til deres eget misbrug.

Borgernes eget ønske

Det særlige ved det nye koncept er, at det er et gruppeforløb efter ønske fra borgerne selv. Det ønske valgte udviklingsgruppen at bruge som trædesten i det nye koncept.

Udviklingen af det nye koncept har sit udspring i et tidligere projekt, Metodecenteret stod i spidsen for. Her udviklede de samme fire parter sammen med Udviklingshæmmedes Landsforbund og en udvalgt borgergruppe konkrete redskaber, som kan bruges til at tale med mennesker med udviklingshæmning om misbrugsproblematikker.

- Under en af de workshops sagde nogle af borgerne: Hvorfor er der egentlig ikke nogle grupper for os? For de havde haft en rigtig god oplevelse af at være en del af en gruppe og have et frit rum til at fortælle om deres erfaringer med rusmidler. Det var startskuddet til at sige, hvorfor findes der ikke gruppebehandling til denne her gruppe af borgere? forklarer Helle Høgh fra Metodecenteret.

Gruppeforløbet udfordrer den traditionelle tænkning om mennesker med udviklingshæmning, men det passer godt til den tilgang, hele det nye koncept bygger på.

- Vi tror på, at alle mennesker kun udvikler sig i sammenspil med andre mennesker. Også selvom man har dårlige sociale kompetencer, som mange i denne målgruppe har. Derfor synes vi, at netop gruppekonceptet giver så meget mening, forklarer pædagogisk konsulent Henriette Bjerregaard fra SUA.

Misbrug.jpg

Henriette Bjerregaard, Louise Gade, Helle Høgh og Anemone Borghus står i spidsen for afprøvning af det nye koncept, som skal hjælpe borgere med udviklingshæmning, der har en misbrugsproblematik

Planlagt i mindste detalje

Sammen med SUAs psykolog Anemone Borghus, og Louise Gade fra Rusmiddelcenter Viborg skal Henriette Bjerregaard facilitere den første afprøvning af konceptet.

Her skal seks borgere fra Gårdene, vores driftsklynge i Randers, prøve konceptet af. Afprøvningen løber over 12 uger, og den skal hjælpe de fire udviklere med at blive klogere på, om de har ramt plet i første forsøg, eller om der er noget, der skal rettes til, inden koncept kan deles med andre.

- Vores gruppeforløb er helt klart anderledes end et normalt gruppeforløb. Der er brugt rigtigt meget tid på at tænke på, hvordan det kan tilrettelægges til netop denne målgruppe. Der er nogle andre dynamikker, vi skal være opmærksomme på, og et ansvar som måske ikke ligger lige så meget hos deltagerne, som ellers, forklarer psykolog Anemone Borghus.

Konceptet og de seks mødegange er gennemtænkt fra enden til anden. Lige fra den åbenhed og nysgerrighed borgerne vil møde, til det slik der bliver serveret som en hjælp til at håndtere trang til at misbrug, hvis den dukker op undervejs i samtalerne.

Det samme gælder placeringen af stolene i det nye lokale, og de fællesspisninger, som skal skabe en uformel afslutning på møderne – og som også kan være en motivationsfaktor for at deltage i forløbene.

Netop motivationsarbejdet er stor fokuspunkt i arbejdet med målgruppe af udviklingshæmmede med en misbrugsproblematik. Både før og under møderne. Men en del af motivationsarbejde skal også foregå mellem møderne, hvor borgerne fører en logbog og løser små opgaver med hjælp fra det personale, der er omkring dem i hverdagen. Det skal sikre, at det arbejdet fra gruppeforløbet kommer med deltagerne hjem og anvendes i hverdagen.

Køreklart koncept

- Vi har prøvet at tænke hele vejen rundt baseret på de erfaringer og den specialviden, vi bringer med. For vi har ikke andet at stå på end vores erfaringer, siger Helle Høgh fra Metodecenteret. Der er hende, som har samlet aktørerne til udviklingen af det nye koncept, og nu er det hende, der binder trådene sammen i afprøvningsfasen og efterfølgende.

- Jeg forsøger at få viden transformeret til et koncept og gjort det anvendelsesparat, så det er brugbart i praksis, forklarer Helle Høgh.

Tanken med afprøvningsforløbet er, at det skal munde ud i et velbeskrevet koncept, som alle, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning og en misbrugsproblematik kan downloade og umiddelbart tage i brug hjemme hos sig selv. Så indsatsen ikke bliver personbåret, som den ofte er i dag.

- Det kunne være så fedt at have et koncept, så du får det samme uanset, om du bor i Region Midtjylland eller i Nordsjælland, og så er det et koncept, der er så håndgribeligt, at en hvilken som helst behandler kan lave et forløb sammen med en pædagog, smiler Louise Gade fra Rusmiddelcenter Viborg.