Seks måneders intenst arbejde blev i sidste uge afsluttet med succes, da Grankoglen som den sidste af vores driftsklynge blev
ny-godkendt af Socialtilsyn Midt.tjek-tegn.jpg

 

- Det er en stor glæde at stå med alle nygodkendelserne. Det har været en intens proces, men nu står vi på en mere overskuelig tilsynsplatform på de enkelte driftsklynger, siger Anette Sønderby Jensen, der er områdeleder for faglighed, sikkerhed og sundhed i SUA, og som har stået i spidsen for hele nygodkendelsesprocessen.


Godkendelsen er afslutningen på en proces, som over flere måneder har sat fokus på emner som faglighed, fysiske rammer, borgernes selv- og medbestemmelse, trivsel og meget mere på de fire driftsklynger, som nu er blevet nygodkendte.

- Det er første gang, vi sådan for alvor har været dykket ned i den enkelte driftsklynges retningslinjer, faglige instrukser, faglige kulturer, og helt åbenlyst og i samarbejde tegnet driftklyngernes DNA. Nu er de ikke længere en del af noget større, de er noget større ind i en sammenhæng, forklarer Anette Sønderby Jensen.

Driftsklynger på egne ben

Helt lavpraktisk betyder nygodkendelserne, at hvor SUA tidligere blev tilsynet som en stor enhed og var synlig på tilbudsportalen som en stor enhed, så fremstår driftsklyngerne nu enkeltvis på Tilbudsportalen.

Det gør, at de bliver lettere at søge frem for de kommunale sagsbehandlere, som leder efter et relevant tilbud til en borger.

Samtidigt skal driftsklynger fremover også tilsynes enkeltvis af Socialtilsyn Midt, og de får dermed også tilsynsrapporter tilbage, som kun handler om dem selv frem for hele SUA.

Det gør det lettere både at se, hvad der fungerer godt på den enkelte driftsklynge, men også hvor der er plads til forbedringer, når tilsynet kommer på sit årlig driftstilsyn.

Netop det næste tilsynsbesøg bliver den store eksamen for vores driftsklynger. Her skal de vise, at de lever op til de forventninger, tilsynet har til dem efter at have gennemgået alle kvalitetsmodellens syv temaer med et udvalgt hold af medarbejdere og ledere.