Sammen med Defactum har vi i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD netop sat et pilotprojekt i søen på vores tre driftsklynger Nørholm, Gårdene og Mosetoft.

Projektet skal undersøge vores højt specialiserede faglighed i indsatsen til borgere med udviklingshæmning og dom. Netop denne målgruppe udgør en tredjedel af de borgere, der bor i vores botilbud.

Gennem interviews med borgere, medarbejdere og ledere - og to dages auditdrøftelser af konkrete cases - indsamler DEFACTUM viden om den nuværende praksis i SUA, og projektet skal samtidigt være en løftestang til at stille skarpt på en yderligere specialisering i forhold til den indsats, der er målrettet kriminalitetstruede og dømte borgere med udviklingshæmning.

Gode bud på fagligheden

Projektet er allerede igang, og chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard fra DEFACTUM har interviewet de første medarbejdere og ledere i SUA.
Hun kan allerede nu løfte sløret for, at der er stor motivation for at tale om, hvad højt specialiseret faglighed indebærer – og der er også nogle rigtigt gode bud på, hvad der skal til.

Både medarbejdere og ledere fra de tre driftsklynger beretter med stolthed om, at det, de skal være gode til – og som de synes, de er gode til – er at se den enkelte borger, som han er. Altså at se bagom en uhensigtsmæssig adfærd og forstå baggrunden for den.

Og så er de rigtig gode til at bruge hinandens erfaringer og kompetencer, fordi ingen kan det hele selv. Højt specialiseret faglighed kræver samarbejde og fælles faglig refleksion.

Dannelse fremfor opdragelse

SUAs områdeleder for faglighed, sikkerhed og sundhed Anette Sønderby Jensen er en af dem, der allerede er blevet interviewet til projektet.

Hun håber, at projektet kan være med til at tydeliggøre, hvordan medarbejderne med en højt specialiserede faglighed kan komme til at tage udgangspunkt i dannelsesteorier frem for opdragelsesteorier i deres arbejde med de domfældte borgere.

- Det er vigtigt, at medarbejderen evner at positionere sig bevidst i det relationelle arbejde, og hele tiden kan fange borgeren på den rette frekvens. Så indsatsen i højere grad kan understøtte borgerens dannelse i eget liv og være en trædesten, som kan frisætte borgerens indre motivation til at arbejde mod en højere grad af selvstændighed, forklarer hun.

Vi glæder os til næste skridt i projektet, som er auditdrøftelserne af konkrete borgersager – og vi glæder os til at se resultatet, når der er afrapportering fra projektet i slutningen af året.