I SUA er en del af vores vision at være trædestSUAs årsplan for 2018en i borgerens liv mod øget selvstændighed. Det er en vision, vi deler med resten af Region Midtjyllands sociale område, når vi i 2018 alle skal arbejde med ét fælles målbillede. 

Her er den fælles vision at støtte borgeren til en tilværelse som aktiv medborger med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og ressourcer.

Det målbillede sætter i de kommende år ramme og retning for alle socialfaglige indsatser i det sociale område i Region Midtjylland med tre strategispor, syv mål og en række indsatsområder, som alle otte specialområder skal arbejde med. Målbilledet, der blev præsenteret for alle vores medarbejdere på to visionsdage i efteråret, vil også være det værktøj Regionsrådet bruger til at følge de otte specialområders arbejde i løbet af 2018.

I Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har vi konkretiseret vores arbejde med målbilledet i en årsplan for 2018, som blandt andet beskriver de konkrete og målbare handlinger, vi har sat op, for at opfylde målbilledet i 2018. Det handler blandet andet om udviklingen af en fagpilotuddannelse for alle ansatte, forskningsprojekter og implementering af kvalitetssikringsprogram. Samlet set skal det være med til at skabe grundlag for ny pædagogisk praksis til gavn for vores borgere.

Arbejdet med årsplanen bliver fulgt tæt internt af vores LMU og funktionsledelse, men også her på hjemmesiden og LinkedIn, vil vi fortælle om årsplanen og de konkrete handlinger, der bliver sat i gang.

Indtil da kan du læse mere i årsplanen om vores tanker om, hvad 2018 byder på, når det handler om indsatsområder og handlinger.