Mosetoft får tilbagemelding fra SUAs interne audit

Deltagerne fra Mosetoft får resultatet af SUAs interne audit på deres driftsklynge

Implementeringskraft, faglighed, sikkerhed og arbejdsmiljø var nogle af nøgleordene, da 40 medarbejdere og funktionsledere mandag den 30. september brugte en temadag på at arbejde med kvaliteten i SUA

Den store lup var fundet i frem i SUA, da ressourcepersoner, funktionsledere og faglige konsulenter på tværs af SUAs fem driftsklynger var samlet til kvalitetspanelsdag for blot anden gang.

Som specialområde er det nødvendigt at have et fokus på løbende forbedring af kvaliteten i det pædagogiske arbejde for at bevare og skærpe specialiseringen og udvikle det faglige niveau. Derfor var dagen sat af til at se nærmere på kvaliteten i SUA og ikke mindst til at generere gode ideer til forbedringer til gavn for både borgere, medarbejdere og SUAs samarbejdspartnere i kommunerne.

Kvalitetspanelet var samlet i sekretariatet i Hinnerup

40 medarbejdere fra hele SUA var med i kvalitetspanelet

Grøn og rød går igen

Det er tydeligt, når man sætter lup på kvaliteten i SUA, som formiddagen var sat af til at gøre, at farverne grøn og rød går igen. Der er mange gode ting at sige, men der er også plads til forbedringer. Det var den konklusion Anette Sønderby Jensen, områdeleder for faglighed og sikkerhed, nåede frem til, da hun som en start satte ord på kvalitetsarbejdet i SUA.

Herefter fik de fem driftsklynger individuelle tilbagemeldinger fra både SUAs egne audits inden for sikkerhed, sundhed og faglighed samt de seneste tilsynsbesøg fra både Socialtilsyn Midt og Arbejdstilsynet.

Formålet var at gøre ressourcepersoner og funktionsledere opmærksomme på, hvordan status på kvaliteten er i netop deres driftsklynge. Men samtidigt oDSC_0967.JPGgså  at skabe læring af overblikket, så de sammen kunne få øje på områder, hvor der kunne være basis for at arbejde med forbedringer.

For med deltagelsen i temadagen fulgte også et produktkrav, som deltagerne brugte eftermiddagen til at arbejde med.

Dagens indsats skulle ende med et konkret produkt, som skal omsættes til en forbedring hjemme i driftsklyngen i de kommende måneder.

Fokus på forbedringer

Og her blev tænkt, tegnet og fortalt  om forbedringer for eksempelt til gavn for fagligheden og borgeren, som en ny spiseseddel til arbejdet med mål og delmål, så de bliver endnu skarpere. Eller forbedringer til gavn for arbejdsmiljøet som en bedre gennemgang af medarbejdernes registreringer af vold, trusler og chikane, som skal gøre det lettere at omsætte dem til forandrede handlinger, hvor det giver mening.

Gårdene præsenterer deres plan

Der blev sat både ord og tegninger på tankerne om forbedring i SUA

De forbedringer, driftsklyngerne sluttede dagen af med at præsentere for hinanden, vil være en del af kvaliitetsarbejdet i SUA resten af 2019. Her vil de blive sat i gang, afprøvet og fulgt af områdeledelsen i deres møder med funktionsledelserne for at sikre, at luppen hele tiden er sat på kvaliteten i SUA.