I de kommende måneder bliver der zoomet ind på arbejdet med de kriminalpræventive indsatser i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD.

Det er en opgave, kriminolog Line Søgaard Kristensen skal være med til at løse. Hun er for nyligt blevet ansat i en projektstilling, som løber de næste fire måneder. Her skal hun blandet andet udarbejde projektbeskrivelser til kommende forskningsprojekter om domfældte udviklingshæmmede.

Et af de område, hun allerede har identificeret som et felt for kommende forskning, er netop krimanalpræventive metoder.

- Der kan i det daglige arbejde godt sættes større fokus på de domme, borgerne har. Mange borgere får deres domme forlænget, fordi vi ikke har haft fokus på at arbejde kriminalpræventivt. Men det er faktisk vores pligt at gøre det, forklarer Line Søgaard Kristensen, der kommer til SUA med en stor viden om netop de domfældte udviklingshæmmede.

Speciale bliver til rapport

Som en af få i Danmark har hun produceret viden om denne særlige målgruppe, da hun i sommers afleverede sit speciale og blev færdig som kriminolog fra Aalborg Universitet. Det speciale arbejder hun i øjeblikket på at skrive om til en egentlig rapport, som SUA publicerer inden årets udgang.

Noget af det, Line Søgaard Kristensen afdækker i specialet, er netop den problematik, at borgerne ikke selv ved, hvad de skal gøre, eller hvordan de skal forbedre sig for at komme af med deres domme.Hellere ikke rammerne omkring borgerne har haft fokus på dommene.

- Vi har arbejdet med den socialpædagogiske opgave og glemt, at borgerne er kriminelle. Men det er det, de er, og det er det, vi skal arbejde med forklarer Line Søgaard Kristensen.

En af de måder, der skal arbejdes med projekterne fremadrettet, er gennem et samarbejde med Aalborg Universitet. Det er et samarbejde, som primært kommer til at dreje sig om praktikforløb og samarbejder om specialer, hvor SUA kan være et relevant forskningsfelt for kandidatstuderende fra kriminologi, sociologi og socialt arbejde.