Lettere sort i blikket går hun imod ham. Han står lidt tøvende og venter på, hun kommer tættere på. Inden de står næse mod næse, løfter han venstre fod, fjedrer i knæene og drejer i en flydende bevægelse rundt på højre fod, så hun kan fortsætte sin gang uforstyrret.

Det kunne være et glimt fra hverdagen på flere af Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs afdelinger. En del af vores målgruppe er voksne med udviklingshæmmning og en problemsskabende adfærd. Derfor har vi i SUA, som i Region Midtjyllands øvrige specialområder, stor fokus på konflikthåndtering og sikkerhed både for borgere og medarbejdere. 

Fald i magtanvendelser

Siden 2013 har SUAs fælles tilgang til konflikthåndtering været Nænsom Nødværge, og alle medarbejdere på SUAs seks driftsklynger bliver med jævne mellemrum undervist både teoretisk og praktisk i metoden af vores interne instruktører.

I den periode vi har brugt Nænsom Nødværge er magtanvendelserne i SuA faldet fra 260 i 2014 til 70 i 2017. Der kan være andre årsager, men metoden har først og fremmest fokus på at være konfliktnedtrappende og at undgå magtanvendelser.

Målet med Nænsom Nødværge er, at konfrontationer undgås, og både medarbejdere og borgere kommer af en konflikt på en god måde og videre i dagligdagen. Men også, at konflikter bliver håndteret med så lidt kraft som muligt.

Derfor står medarbejderne i SUA blandt andet med siden til borgeren i en samtale, for at udstråle en afslappet holdning og give borgerne en mulighed for at gå. Det gør det nemmere både at glide af på konflikter, så de ikke udvikler sig til egentlig konfrontationer og at beskytte sig selv, hvis det bliver nødvendigt.

Vil du se, hvordan medarbejderne i SUA træner Nænsom Nødværge, så følg med her. 

Videoen ses bedst på fuld skærm

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.