Så står julen endnu engang for døren. Selvom det er en anderledes jul, som venter os alle sammen om få dage, så er juleroen ved at indfinde sig i hele SUA.

Der er pyntet op, planerne for julen og nytåret er klar – og vi vil slutte året af med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Det er et mærkeligt år, vi tager afsked med. Det har været mærkeligt for os i SUA og de borgere, som bor i vores botilbud, men det har også været mærkeligt for alle jer - vores samarbejdspartnere og hele verden omkring os. Vi har alle skulle finde på nye løsninger og nye veje at gå.

Coronaindsatsen er blot en af de nye veje, vi sammen har gået i 2020. Den har sat sit præg på det meste af året med sprit, mundbind og afstand. Vi har alle lært at indrette os med de begrænsninger det giver, at holde møder på video og stå sammen hver for sig. Tak for jeres velvilje og lyst til være med til at finde nye måder, hvor vi kan mødes om at løse de opgaver, vi har, sammen. 

Men heldigvis har 2020 også handlet om andet corona. I SUA har vi arbejdet med nygodkendelser, hvor vi i et godt samarbejde med Socialtilsyn Midt har fået nygodkendt de fem driftsklynger. Nu står de selv, og fremover skal de tilsynes hver for sig.

Vi har afholdt fagpilot, hvor vores medarbejdere bliver klædt på til at arbejde i SUA og til at arbejde med mennesker med udviklingshæmmede. Vi har klædt medarbejderne på gennem temadage med fokus på magtens mange ansigter, sundhedsfaglige indsatser og databaserede indsatser i forhold til arbejdsmiljøet.


I SUA arbejder vi med en vision om at være trædesten i borgernes liv til øget selvstændighed. I 2020 kom det blandet andet til udtryk gennem tre borgerfagpiloter, som vi sammen med Udviklingshæmmedes Landsforbund afholdte i efteråret. Her kunne de borgere, der bor i vores tilbud også komme på kursus, hvor fokus var på selv- og medbestemmelse og hvordan man styrer sin økonomi.

Det tilbud tager vi med os ind i 2021. Her vil vi være trædesten for, at endnu flere af vores borgere griber muligheden for at komme på afsted på kursus og får ny viden, som skal hjælpe dem til øget selvstændighed i eget liv.

Glædelig jul og Godt Nytår.