2017 går på hæld, og i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD ser vi tilbage på et år, hvor vi har åbnet nye pladser, arbejdet med forskning og udvikling, taget hul på en ny organisering, men også et år der  i høj grad har stået i visionernes tegn.

På alle vores seks driftsklynger blev medarbejderne i første halvår af 2017 præsenteret for vores nye mission, vision og værdistjerne, som sætter fokus på vores fornemmeste opgave som specialområde – at arbejde med udvikling og progression og hele tiden at have borgerens drømme og udvikling i centrum.

Visionsdage for alle

På tværs af regionen fra vores afdelinger i Holstebro til afdelingerne i Allingåbro har medarbejderne taget hul på arbejdet med at omsætte og implementere mission, vision og værdistjerne i den pædagogiske praksis, og i efteråret  var vores knap 350 medarbejdere samlet til to visionsdage, hvor de præsenterede det arbejde for hinanden og synligggjorde, hvordan visionen lever i SUA.

Her blev delt gode eksempler på:

Hvordan vi i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er trædesten i borgerens liv mod øget selvstændighed.

Hvordan vi er en attraktiv partner i et ambitiøst samarbejde med kommunerne

Hvordan vi arbejder fagligt og økonomisk ansvarligt i forhold til samfundets velfærdsopgaver.

  

Opgaverne i 2018

Arbejdet med at implementere vision, mission og værdistjerne lever videre også ind i 2018.

Men 2018 bliver også et år, hvor vi skal arbejde med at udvikle en ny fagpilot til alle vores ansatte, hvor vi skal arbejde med udvikling af nye tilbud, kvalitetssikring af den faglige indsats og hvor vi skal forske i medborgerskab og inddragelse – med borgeren i centrum.

 

Glædelig jul og godt nytår