Efter Corona for alvor ramte og lukkede Danmark ned, er det ikke kun arbejdet for at holde virus ude af alle driftsklynger i SUA, der er vigtigt. Det er arbejdet med at inddrage borgerne så godt som muligt og skabe forståelse for den nye situation også. Det er en af de måder, vi som specialområde arbejder med målsætningen fra FNs verdensmål – Leave noone behind.

Borgerne har været med til at måle 2 meter op og lave visuel afmærkninger på gulvene, som skal gøre det lettere at ændre og forstærke hensigtsmæssige adfærd og holde afstand. Borgerne har været med til at sætte spritdispensere op. De har hørt historier om Calle Corona, snakket om dronningens taler, statsministerens pressemøder, og hver dag møder de en særlig SUA-plakat om Corona, som henvender sig direkte til dem.

Lige fra epidemien for alvor tog fart i Danmark, og landet lukkede ned, er de borgere, der bor på SUAs afdelinger blevet inkluderet og medinddraget i indsatsen for at holde Coronavirussen fra døren.

- De har været medinddraget hele vejen, forklarer Djanik Gade Andersen, der er funktionsleder på Gårdene i Paderup. Her har medarbejderne, ligesom på flere af de øvrige afdelinger i SUA, læst historierne om Calle Corona højt i frokoststuen, og borgerne har haft mulighed for at stille spørgsmål.

- De er blevet rigtigt gode til at huske at vaske hænder og holde afstand. Og til at minde hinanden om det – på den gode måde, siger Djanik Gade Andersen.

Samfundssind

Netop på Gårdene fortalte en af borgerne efter de første par uger af denne særlige tid var gået, hvordan han nu for første gang føler sig som en del af samfundet, når han opfylder nogle af statsministerens opgaver, vasker hænder og viser samfundssind.

Præcist den følelse og fornemmelse af at have en særlig opgave, var et af de elementer, SUAs psykolog Nina Navntoft-Pedersen gerne vil fremme med den plakat, hun har lavet til borgerne i SUA.

Plakaten viser blandet andet et billede af Mette Frederiksen og forklaringer af, hvordan medarbejderne hjælper borgerne i denne tid. Ligesom der er brugt velkendte ikoner, der viser forbudte håndtryk, alt for store forsamlinger og som opmuntrer til håndvask. Plakaten er lavet for at hjælpe borgerne med at sortere i alle de informationer, der væltede ind over dem, når de så nyheder, hørte radio og fulgte med på de sociale medier i epidemiens start.

Plakaten koger alle informationerne ned og tilpasser dem målgruppen af voksne med udviklingshæmning.

- Og så skal den vise borgerne, hvilken rolle, de kan spille i alt det her. Hvad er det vigtigt, at de gør? Hvad er deres rolle, og hvordan kan de gøre for at bidrage, vise samfundssind og medborgerskab, forklarer Nina Navntoft-Pedersen om plakaten, som er brugt flittigt på afdelingerne.

Her har medarbejderne peget på billedet af statsministeren og henvist til hende, når aktiviteter er blevet lavet om for at overholde retningslinjerne, eller når borgerne har haft svært ved at forstå, hvorfor de ikke kan få besøg eller komme ud af huset til fødselsdag og andre begivenheder.

Nye rutiner

Det er sket ofte, for netop afsavnet af en normal hverdag med job eller dagtilbud, aktiviteter, indkøb og gæster, er noget af det, som borgerne mærker mest under Corona-perioden.

Det fortæller de selv i en rundspørge, som er foretaget på tværs af SUAs afdelinger. Her har medarbejderne brugt For og imod-analysen fra KRAP, der er den metode, der arbejdes efter i hele specialområdet, til at undersøge, hvordan borgerne har oplevet tiden med Corona-foranstaltninger til nu.

Det er ikke mange positive ord, der bliver kastet efter Corona. Kun nogle få borgere, kan se fordele i for eksempel at have tid til at se mange film, lære om renlighed, at der er få aktiviteter, og at der er mere nærhed på afdelingerne.

Det kan skyldes, at for  de 110 borgere, der bor i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, er struktur, rammesætning og genkendelighed elementer, som hver dag er med til at skabe tryghed, trivsel og grobund for udvikling.

- Forudsigelighed og rutiner i den nye hverdag er vigtig for at mindske den ængstelighed, bekymringer og frustration, der kan opstå som følge af det store fokus på smitte, og begrænsningerne og afvigelserne fra normalen, forklarer Nina Navntoft-Pedersen.

Derfor har en stor del af indsatsen på tværs af SUA i de seneste mange uger også drejet sig om at holde fast i så meget af de gamle rammer og strukturer som muligt samt finde kreative løsninger i forhold til at arbejde med borgernes umiddelbare behov for at købe ind, gå ture og holde kontakt med de pårørende.

Her er løsninger som Bilka To-Go, hvor man køber ind hjemmefra og derefter henter varerne ved butikken, shopping på internettet og møder på Facetime blevet en del af de nye rytmer og rutiner, som borgerne sammen med medarbejderne er i fuld gang med at skabe. Samtidigt med, at det på ottende uge er lykkedes at holde Corona-virussen fra døren.