Diplom5_linkedin.jpg

Fem stolte borgere fik udleveret diplomer og masser af rosende ord, da afprøvningen af det første gruppeforløb i et nyt misbrugskoncept nåede til vejs ende

Gennem seks gruppemøder har de fem borgere arbejdet med sig selv. De har arbejdet i gruppen. Og sammen med gruppens facilitatorer psykolog Anemone Borghus, socialfaglig udviklingskonsulent Henriette Bjerregaard samt rusmiddelbehandler Louise Gade har de haft masser af fokus på håb og drømme, rusmidler og deres skadevirkning samt strategier for, hvordan de selv kan ændre, mindske eller måske helt stoppe et misbrug.

De har med stor succes, som de første i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, gennemført og afprøvet det helt nye misbrugskoncept, rettet mod mennesker med udviklingshæmning, der har en misbrugsproblematik.

- Det har været helt fantastisk. Vi havde glædet os til at afprøve gruppeforløbet sammen med jer, og vi er meget imponeret over jer. I har været modige og seje, og I har fået meget ud af det, roste Henriette Bjerregaard gruppen, da de var samlet sidste gang, for at afslutte forløbet og få overrakt diplomer.

Diplom1.jpg

Stoltheden lyste i øjnene på borgerne, da de en efter en modtog deres diplom og rosende ord om deres deltagelse. Den ros var de ikke sene til at sende tilbage til konceptet, som de beskriver som fantastisk, udviklende, lærerigt og en sand fornøjelse.

 

Det er godt at være sammen med andre

Det nye i konceptet er, at det er baseret på et gruppeforløb. Det er en metode, som meget sjældent er brugt i forhold til netop denne målgruppe.

- Men det, vi har oplevet, er, at det er tydeligt, at de har brug for at blive lyttet til, og dele det med nogen, forklarede Henriette Bjerregaard efter afslutningen af det sidste møde.

Her satte borgerne også ord på deres oplevelse og især, at det har givet mening for dem ikke at være alene med misbruget og arbejdet med misbruget.

- Der er anderledes at være i gruppeforløb. Der er mange følelser, fordi man får alle andres følelser med. Det er rart, at man ikke selv er i centrum hele tiden, som man er, når man er i et forløb helt alene, som en borger forklarede, og fortsatte:

- Jeg har følt, at det kun var mig, der havde det her problem, og ingen andre havde det sådan. Nu føler jeg, at jeg ikke er alene mere.

SUA har været med til at udvikle konceptet sammen med Metodecenteret, Rusmiddelcenter Viborg samt bostøtten i Viborg Kommune, og derfor var det helt naturligt også at være med til at afprøve konceptet.

I efteråret tager vi hul på en ny afprøvning, denne gang på Nørholm, som er vores driftsklynge i Herning. Men inden da skal konceptet justeres efter de erfaringer, vi har gjort os i SUA, og de erfaringer Bostøtten i Viborg Kommune har gjort sig i deres afprøvning.

Når det justerede koncept er på plads, kan du læse mere om det på vores hjemmeside. Her kan du indtil da læse om baggrunden for konceptet: Nyt koncept skal hjælpe mennesker med udviklingshæmning og en misbrugsproblematik