25 procent af de borgere, der bor i Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs tilbud er domfældte udviklingshæmmede. De har begået noget kriminelt og har fået en dom, som bestemmer, at de, i hvert fald i en periode af deres liv, skal bo på en institution.

Men hvad er der gået forud for den dom, og kan vi sige noget om, hvilke livsforhold, der udgør risikofaktorer i forhold til udløsning af en kriminel adfærd hos de domfældte udviklingshæmmede?

Det spørgsmål har Anders Gimbel, konsulent i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, stillet sig selv i et forskningsprojekt, som bliver offentliggjort i starten af 2018.
Men i starten af december løftede han sløret for noget af resultaterne, da han præsenterede projektet på årets VISO-konference i Nyborg.

I forskningsprojektet har Anders Gimbel gennemgået hvilke opvækstvilkår, levevilkår og forudsætninger for at klare et hverdagsliv, der kendetegner gruppen af domfældte udviklingshæmmede. Målet er at undersøge, om der er nogle træk, der går igen på tværs af gruppen, som kan være siges at være risikofaktorer i forhold til en fremtidig kriminalitet.

Det samlede billede af gruppen af domfældte udviklingshæmmede bruger Anders Gimbel blandt andet til at holde op mod nogle af de livsvilkår, der kendetegner normalbefolkningen, ligesom han undersøger om, der er forskel på, hvilke livsforhold de mest kriminelle og mindst kriminelle domfældte udviklingshæmmede er vokset op under.

Rapporten bliver udgivet i starten af 2018, og hele oplægget fra VISO-konferencen kan snart ses på www.sua.rm.dk

Her kan du høre, hvad der inspirerede Anders Gimbel til projektet: 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.