IMG_0232.jpg

Ivrig debat, høje grin og seriøst gruppearbejde. Der har været masser af liv i SUAs kursuslokale i denne uge, hvor det første hold kursister i 2020 tog hul på grunduddannelsen i SUAs fagpilot.

På modul et og to af grunduddannelsen, som de 23 deltagere har været igennem i denne uge, bliver de som det første præsenteret for den organisatoriske ramme og knagerække i SUA. Det er altid startskuddet til grunduddannelsen, at områdechef Hilde Thun Holst både præsenterer deltagerne for den organisation, de er en del af, og samtidigt sætter fokus på SUAs vision, mission og værdistjerne.

Udover, grunduddannelsen skal klæde medarbejderne på til at arbejde med mennesker med udviklingshæmning, så skal den også klæde medarbejderne på til at arbejde i SUA og til at være en del af en organisation, hvor vision, mission og værdistjerne er omrejningspunktet for alle indsatser.

Derfor er det altid det første, medarbejderne fra SUAs fem driftsklynger, møder på grunduddannelsen, sammen med et budskab om, at de skal reflektere over, om det er værdier, de kan forpligte sig selv på at udleve i praksis.

Vokseværk

Udover den introduktion og refleksion er kursisterne i den første uge også blevet præsenteret for den faglige ramme i SUA, ligesom de har debatteret faglig etik og er blevet opdateret på lovgivningen på det sociale område. Der har været fokus på borgernes selv- og medbestemmelse, på arbejdet mellem sundhedslov og servicelov, og som noget nyt har Ronnie Berlin, der er jurist i Psykiatri og Social undervist en hel dag i blandt andet lovgivningen om magtanvendelser.

IMG_0240.jpg

Dagen derpå blev brugt til at kigge nærmere på Socialstyrelsens virksomme metoder og forebyggelse af magtanvendelser med udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer fra hverdagens praksis.

Torsdag sluttede første uge af grunduddannelse af med teori og fysisk træning i Nænsom Nødværge, som er den konflikthåndteringsmetode, alle medarbejdere i SUA bliver trænet i.

Hen over efteråret har grunduddannelsen haft vokseværk og er blevet udvidet med tre dage. Det betyder, at SUAs medarbejdere fremover skal deltage på 13 undervisningsgange, hvor de bliver klædt på til at arbejde med mennesker med udviklingshæmming og til at arbejde i SUA.

Det venter forude

Udover organisation og sikkerhed som den første uge bød på, skal kursisterne i løbet de kommende seks uger igennem yderligere fire moduler.

Et modul, der handler om neuroaffektiv udviklingspsykologi og handicapforståelse, et modul der handler om KRAP, et modul om dokumentation, og som noget nyt et modul om Sundhed, som bliver et stadig større tema også på socialområdet.

Som i 2019 er det en blanding af eksterne undervisere og SUAs egne konsulenter, der står for undervisningen på grunduddannelsen i SUAs fagpilot, som det er planen, at cirka 100 medarbejdere skal gennemføre i år.