Nørholm har fået sit første beboerråd. Et demokratisk valgt råd, som skal styrke fællesskabet og borgernes mulighed for medbestemmelse og indflydelse på driftsklyngen

Dan Normann Bribel gør klar til at slå på glasset for at få ro i lokalet. Om lidt skal han være ordstyrer ved sit første møde i Nørholms beboerråd. Han skal sørge for at sende beslutninger til afstemning, at der er taletid til alle, og at mødet bliver afviklet i god ro og orden.

Nørholms første beboerråd

Nørholms beboerråd fik hjælp af pædagog John Lorentzen (tv), da de for første gang selv stod i spidsen for et beboerrådsmøde.

Rollen er helt ny. Både for Dan Normann Bribel og de øvrige medlemmer af Nørholms beboerråd.  Beboerrådet er nemlig Nørholms første nogensinde. Og mødet, som snart går i gang, er afslutningen på et beboerrådskursus rådets medlemmer og suppleanter har været igennem for at blive klædt på til at sidde i et beboerråd og til at være en del af den demokratiske proces på Nørholm. Det er ULF, udviklingshæmmendes landsforbund, der står bag beboerrådskurset.

- Rådet er opstået på baggrund af et ønske fra borgerne selv, fortæller Helle Jensen, som er funktionsleder for faglighed på Nørholm og ledelsens repræsentant i rådet. Et råd, der skal være med til at styrke fællesskabet på tværs af driftsklyngen.

- Men formålet er også at forstærke borgernes stemme på Nørholm og give dem indflydelse og medbestemmelse på tværs, forklarer Helle Jensen.

Borgernes møde

Der er beboermøder på alle afdelinger på Nørholm cirka hver anden eller tredje uge, men beboerrådet er det første forum, hvor der er mulighed for at løfte emner og problemstillinger, som vedrører alle borgere på Nørholm.

Alle afdelinger er repræsenteret i beboerrådet med en borger, og alle afdelinger har mulighed for at sende ideer og forslag til beboerrådet.

Det at være repræsentant for andre har også været berørt på beboerrådskurset, for ikke alle ved, hvilke opgaver og ansvar, der følger med sådan en post.

 - Borgerne er pavestolte over at være med, men også lidt famlende i, hvad det vil sige at være med i et beboerråd. Derfor var det væsentligt at klæde dem på med et kursus, siger Helle Jensen, som også ser beboerrådet som en mulighed for løbende at få nuanceret, hvad der rører sig på borgerniveau på Nørholm og skabe større forståelse også blandt medarbejderne på Nørholm.

- Beboerrådet er også et dialogforum og en demokratisk proces, hvor vi medlærer, forklarer Helle Jensen.

Beboerrådet har været på kursus hos ULF for at lære mere om, hvordan man er et beboerråd

Det gælder blandt andet, når kurset sætter fokus på, at møderne i beboerrådet er borgernes møde, fordi det handler om deres medbestemmelse og deres liv.

Derfor er rollerne som ordstyrer og referent på det møde, som afslutter kurset besat af to borgere – med hjælp fra Nørholms medarbejdere. For det er en øvebane for mange at være en del af en demokratisk proces, og det er en ny måde at holde møderne på for alle parter.

Næste mand på posten

- Er der nogen der stemmer imod? spørger Dan Normann Bribel, mens han kigger rundt om bordet. Det er der ikke. Og efter et stille møde, hvor kun få glemte at række fingeren op og fik en påtale fra ordstyreren, kan Dan Normann Bribel hæve mødet og afslutte sin første tjans som ordstyrer.

- Det var sjovt at være ordstyrer, men også lidt mærkeligt. Der var mange ting, jeg skulle holde øje med, blandt andet om folk rakte hånden op. Men det var sjovt, at det var os, der havde ansvaret for mødet, forklarer Dan Normann Bribel, som er A3s suppleant til beboerrådet.

Dan Normann Bribel

Men efter han har været på kursus, kunne han faktisk godt tænke sig at være næste mand fra afdelingen, som får en plads i beboerrådet. For han synes, det er sjovt at prøve kræfter med beboerrådet, og at det er spændende at have lidt indflydelse. Og kurset har også givet ham en god fornemmelse af, hvad et beboerråd kan arbejde med.

- Det kan fx være beslutninger, som ikke kan tages på afdelingens møde, som vi kan tage op på beboerrådsmøde, hvor vi tager beslutningerne i fællesskab, forklarer Dan Normann Bribel, som forestiller sig, at det kunne være emner, som fælles husregler for hele Nørholm eller indkøb af en ny dug til pool-bordet i kælderen, beboerrådet kan tage op.

Set og hørt

Beboerrådet holder tre møder om året, og der vælges nye repræsentanter til rådet hvert andet år. Halvdelen af afdelingerne i lige år og den anden halvdel i ulige år. Her kan alle, der har lyst til at være en del af rådet stille op, og så er der skriftlig afstemning, hvis der er mere end en kandidat.

Det står der i de vedtægter, som Dan Normann Bribel fik vedtaget på sit første møde som ordstyrer. Vedtægterne sætter rammerne for beboerrådet fremadrettet, men faktisk trådte rådet allerede sammen sidste sommer, og det har allerede truffet nogle beslutninger, som er ført ud i livet.

Det gjaldt blandt andet aktiviteter på Nørholm i løbet sidste sommer, og startskuddet for at få et sæt fælles husregler for alle afdelinger. Det har givet genklang hos borgerne, at de kan se, at der sker noget, og beboerrådet har ført ideer ud i livet.

- De føler sig set og hørt som samlet gruppe, mener Helle Jensen. Hun glæder sig til at følge de kommende møder i beboerrådet - efter et kursus, hvor borgerne har hørt hinandens ønsker og er blevet inspireret til flere ting, man kan bruge sin indflydelse og medbestemmelse til i et beboerråd.