I Specialområde Udviklingshæmning og ADHD skal alle medarbejdere på fagpilot for at blive klædt på til at arbejde med mennesker med udviklingshæmning. Men borgerne kan også komme på fagpilot. Her er formålet at klæde borgeren på i forhold til deres eget liv og til at træde ind på samfundets arenaer

Borgerfagpilot hvorfor.jpg

Ny viden og en følelse af ligeværdighed. Der er noget af det, borgerne i SUA skal have med hjem, når de har deltaget i SUAs Borger-fagpilot.

Borger-fagpiloten er et tiltag, hvor SUA i samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) tilbyder borgerne i SUA en række kurser. De tre første pilothold fløj af sted i 2020, og i løbet af 2021 får borgerne i SUA mulighed for at deltage i seks forskellige kurser.

De har fokus på vidt forskellige temaer, men de er alle et led i arbejdet med SUAs vision om at være trædesten på borgerens veje mod øget selvstændighed og indflydelse på eget liv.

- Vi skal tage borgerne alvorligt. At være trædesten i borgerens liv er også at sikre dem udvikling og ny viden, mener Anette Sønderby Jensen, som er vice-områdechef og faglig leder i SUA.

I 2018 stod hun i spidsen for udviklingen af den fagpilot, som alle medarbejdere i SUA skal på, og det var under arbejdet med denne, at tankerne om en borger-fagpilot opstod.

- Borgerne var meget opmærksomme på vores nye tilbud til medarbejderne. Der var endda en borger, som tilbød sin hjælp til fagpiloten, hvis der var behov for det, husker Anette Sønderby Jensen.

Borgernes interesse såede det første frø til udviklingen af en borger-fagpilot, hvor borgerne skal have en oplevelse af at blive taget alvorligt, hvor de kan møde andre med samme udfordringer som dem selv, og ikke mindst hvor de skal have oplevelsen af at vokse ved at blive klædt på med ny viden. 

At møde borgerne

- Når vi laver borger-fagpiloter, handler det om at møde borgerne, så vi anerkender deres interesser og udviklingspotentialer, og vi arbejder med at styrke dem, forklarer faglig konsulent Henriette Bjerregård.

Hun er tovholder på SUAs borger-fagpiloter, hvor hun planlægger temaerne, og ULF står for selve undervisningen og afviklingen af dagene.

ULF har stor erfaring i at lave kurser til mennesker med udviklingshæmning, og de stiller med en underviser og en borgervejleder, som selv er udviklingshæmmet. Sammen fører de deltagerne igennem dagens tema med en tilgang, som er målrettet mennesker med udviklingshæmning.

- Når jeg planlægger en dag, tænker jeg på, hvordan vi kan strikke en dag sammen, som får vores borgere til at føle sig ligeværdige. De skal på kursus i noget, som alle andre også kunne tage på kursus i, og resultatet skal være ligeværdigt, så borgerne også føler sig ligeværdige og inkluderede, forklarer Henriette Bjerregaard.

Derfor spænder årets borger-fagpiloter over temaer som sex, kærester, selvbestemmelse, "Den Store Bagedyst" og førstehjælp, som alle er emner, der også optager og er vigtige for mange andre danskere. På den måde oplever borgerne sig selv som en del af samfundet, og får en følelse af, at de også kan bidrage med noget

- Mange af borgerne i SUA har haft en svær opvækst og et dårligt selvværd, hvor de måske har tænkt: Giver det overhovedet mening at lære noget, kan det overhovedet betale sig at drømme? Det, vi gør med borger-fagpiloterne er at så frø, så borgerne kan se, at de kan noget, og de kan turde drømme igen, smiler Henriette Bjerregaard.

Samtidigt har borgerne også mulighed for at arbejde med temaerne, når kurserne er overstået. Her kan SUAs personale støtte op om, at den nye viden bliver brugt i dagligdagen og lagt ud som nye trædesten på borgerens vej mod øget selvstændighed.

- Det er vores opgave at klæde borgerne på til at begå sig i verden omkring os. Men de bor på et bosted, og de fleste har brug for opbakning til at bruge de ting, de lærer på et kursus, når de kommer hjem. Her kan vi bakke op om borgeren, og i samspil med borgeren hjælper vi med at omsætte den viden, de får på kurserne, i praksis, siger viceområdeleder og faglig leder, Anette Sønderby Jensen.

FAKTA:

I 2021 er der planlagt seks borger-fagpiloter for borgerne i SUA.

Kurserne bliver afholdt i sekretariatet i Hinnerup.

 

.