Det sker på baggrund af, at Styrelsen for Patientsikkerhed  har indført besøgsrestriktioner på sociale tilbud i bl.a. Herning, Hedensted, Norddjurs, Viborg og Randers Kommune.

Restriktionerne er indført på baggrund af den øgede smitterisiko i områderne og for at beskytte udsatte borgere mod at blive smittet med Covid-19.

Restriktionerne gælder i de sociale tilbud, hvor ledelsen vurderer, at der bor borgere, som er i en risikogruppe i forhold til Covid-19.

I SUA gælder Besøgsrestriktioner på alle afdelinger. Borgerne må stadig gerne få besøg på de udendørs arealer og i egen lejlighed af 1-2 faste pårørende. De pårørende må ikke færdes i fællesarealerne, så adgang til borgerens lejlighed skal ske via terrassedøren.

Besøgsrestriktionerne vil være gældende, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det ikke er nødvendigt længere.

Hvis du har spørgsmål om besøgsrestriktionerne, er du velkommen til at kontakte funktionsledelsen på de respektive tilbud.

Kontaktoplysninger på SUAs funktionsledelse