Et samarbejde mellem Nørholm Kollegiet og Herning Misbrugscenter satte sig for at indhente erfaringer om, hvad der har positiv effekt for den enkelte udviklingshæmmende borger med et misbrug.

Resultatet blev en rapport ”Udviklingshæmmende og misbrug – misbrugsbehandling i et pædagogisk perspektiv”,. 
 
  
Anders Gimbel, VISO-konsulent fra driftsenheden Nørholm Kollegiet har udarbejdet rapporten, der viser, at en målrettet indsats har en positiv effekt på denne gruppe borgere.

I rapporten kan fagfolk hente viden, gode råd og vejledning i at arbejde med en borger med udviklingshæmning og et misbrug. Rapporten bygger blandt andet på interviews med flere borgere med udviklingshæmning, som har haft et aktivt misbrug.

De forklarer, hvad der har hjulpet dem igennem misbruget, ligesom fagfolk og eksperter kommer med forskellige perspektiver omkring misbrug og misbrugsbehandling.

Rapporten kan hentes her

Baggrundsinterviewene kan hentes her