Kurset er henvendt til medarbejdere, ledere og sagsbehandlere, der igennem deres praksis har mulighed for at påvirke den indsats, der tilbydes den enkelte borger.

Kurset er ikke henvendt til den enkelte misbrugende borger, da formålet med kurset er at klæde medarbejderne på, så de på sigt kan udvikle egene pædagogisk metoder og tilgang.

Om kurset

Kurset tager afsæt i, at den enkelte borgers forbrug af rusmidler skal ses i forhold til den kontekst, hvori den enkelte indgår.

Kurset er bygget op omkring en række temaer, der samlet og hver især belyser problematikken, og ikke mindst de medfølgende udfordringer den enkelte borgers forbrug af rusmidler medfører for vedkommende selv og vedkommendes omgivelser.

Vores erfaring er, at udviklingshæmmedes ”misbrugsproblematikker”, uanset forbrugets omfang ofte opleves som voldsomt udfordrende for medarbejdergruppen. Kurset vil derfor ikke blot være vidensformidling, men i allerhøjeste grad også metodeinspirerende i forhold til konkrete indsatser. Kurset forholder sig dermed aktivt til nogle af de pædagogiske udfordringer, medarbejderne har mulighed for at gøre noget ved i deres daglige praksis.

Kursusindhold

Kurset er tilrettelagt med oplæg, diskussion og gruppearbejde. Har deltagerne egne cases, som de ønsker at arbejde med, er det vigtigt, at disse sager er anonymiseret.

Kurset indeholder blandt følgende temaer:

  • Hvornår er der tale om et overforbrug?
  • Afdækning af overforbruget
  • Sundhedsperspektivet - 
  • Psykiatri
  • Udviklingshæmning-:
  • Lovgivning:
  • Botilbuddet og medarbejdernes udfordringer:
  • Lokale politikker.
  • Pædagogik.

Der vil også være plads til diskussion, refleksion og sparring.

Værdigrundlag

Kurset tager afsæt i, at borgerens misbrug giver mening for den enkelte, uanset om meningen syntes logisk eller ulogisk for andre.

Aktiv misbrugsbehandling forudsætter som regel, at den enkelte borger selv er opsøgende og selv er ansvarlig for at overholde indgåede aftaler.

Dette kursus forholder sig ikke til om den enkelte borger er motiveret eller ej, idet kurset er tilrettelagt for de medarbejdere, der omgiver den enkelte borger.

Ansvaret for forandringen er dermed i nogen grad flyttet væk fra borgeren selv og over på de medarbejdere, der har mulighed for at forandre hverdagens krav, indhold og udfordringer.

Praktiske informationer og tilmelding

Rapport om Udviklingshæmning og Misbrug

Misbrugsrapport

 

Et samarbejde mellem SUA og Herning Misbrugscenter har tidligere beskæftiget sig med emnet: "Udviklingshæmning og Misbrug", da man i 2011 satte sig for at indhente erfaringer om, hvad der har positiv effekt for den enkelte udviklingshæmmende borger med et misbrug.

Resultatet blev en rapport ”Udviklingshæmmende og misbrug – misbrugsbehandling i et pædagogisk perspektiv.

Læs mere og find hele rapporten