Udover et udviklingshandicap i varierende grad er denne del af Specialområde Udviklingshandicaps målgruppe ofte karakteriseret ved tillægsproblemstillinger som: 

 • Adfærdsproblematikker
 • Dom
 • Misbrugsproblematikker
 • Psykiatriske diagnoser
 • Somatiske problemstillinger
 • Tillægshandicap som fx
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Hjerneskader
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Føtalt alkoholsyndrom

Borgere, der tilhører denne målgruppe, vil vi som udgangspunkt placere på afdelingerne: